AGRO-KIKI Poljoprivredna apoteka

Marsala Tita 24, Dobanovci
Telefon: 011/8465176
– sredstva za zaštitu bilja
– đubriva
– semenska roba i sadni materijal
– pet shop
– tehnička roba i alati
– stočna hrana
– sve za navodnjavanje
– upis: pilića, ćurića, koka nosilja …
– saveti stručnog lica