Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobanovci

vatrogasnidomPo završetku drugog svetskog rata i odlaskom Nemaca, društvo se seli u nemačku kuću. Rešenjem od 22.06. 1958. godine Narodna Republika Srbija i Narodni Odbor Opštine Surčin dodeljuju dobrovoljnom vatrogasnom društvu zgradu iz fonda opštenarodne imovine, koju je društvo već koristilo za smeštaj opreme, materijala i za ostale svoje potrebe, zajedno sa pripadajućim zemljištem, pošto nema povoljnije zgrade na području sela Dobanovaca u koju bi dobrovoljno vatrogasno društvo moglo da se smesti.

Zlatni dani postojanja ovog društva su 60tih godina prošlog veka. U tom periodu društvo broji preko 200 članova sa dobro organizovanom upravom i efikasnom operativom vatrogasnih jedinica. U okviru vatrogasnog udruženja radi i kulturno umetničko društvo i fudbalski klub „Vatrogasac“.

Do osnivanja opštine Surčin, DVD Dobanovci je bilo u sastavu Opštinskog vatrogasnog saveza Zemun, zajedno sa društvima iz Zemuna, Batajnice i Ugrinovaca. Formiranjem GO Surčin, Dobanovački vatrogasci ispadaju iz saveza i ostaju kao samostalno vatrogasno društvo u okviru Vatrogasnog saveza Beograda i Srbije. DVD Dobanovci pokrenulo je inicijativu za osnivanjem Opštinskog vatrogasnog saveza, u čiji sasav bi ušla tri društva i to Boljevci, Surčin i Dobanovci i čime bi se pokrila i obezbedila protivpožarna zaštita za svih sedam sela u Surčinu. Akcija je u toku.

Danas društvo ima tridesetak aktivnih dobrovoljaca i još toliko počasnih članova. Osim zgrade i zemljišta, u vlasništvu društva je jedno vatrogasno i jedno putničko vozilo. U okviru društva postoje košarkaški teren i kuglana, stalno otvoreni za školarce i ostalo stanovništvo.

Rukovodeću strukturu čini Skupština, sa 5 članova u Upravnom i 3 u Nadzornom odboru. Vać dva mandata, predsednik društva je Radovan Vranješ, aktivni dobrovoljac još od 1967.godine. U društvu su stalno zaposlena dva radnika.

Osim što koordinira radom svojih članova i radi na zaštiti od požara, DVD Dobanovci se zalaže i predlaže mere za veće stručno osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca, sarađuje sa republičkim organima i organizacijama u oblasti unapređenja vatrogastva i zaštite od požara, organizuje i učestvuje u stručnim savetovanjima, seminarima i izložbama iz oblasti vatrogastva i zaštite od požara, organizuje i učestvuje u republičkim vatrogasnim takmičenjima, smotrama i susretima vatrogasaca kao i u aktivnostima vazanim za oblast zaštite čovekove okoline.

Za postignute rezultate u gašenju požara i u unapređenju vatrogastva i zaštiti od požara, Društvu su dodeljivana brojna priznanja. Članovi društva su ponosni na svoje brojne trofeje i odlikovanja a posebno na orden NJKV Kraljevića Tomislava Karađorđevića III stepena, koji su dobili prilikom proslave 70 godina rada.

Poput svih vatrogasaca i dobanovački dobrovoljci kao slavu društva proslavljaju Ognjenu Mariju. Osim slave, društvo organizuje velika, tradicionalna okupljanja, takmičarskog karatketra , svake godine i to za Vaskrs kada se takmiči u tucanju jaja, Preobraženje kada se kuva riblja čorba i Pasuljijada 15. oktobra, povodom dana oslobođenja Dobanovaca u NOB-u.

Zahvaljujući svojoj dugoj tradiciji i postojanju, negovanju dobrih odnosa sa svima, a pre svega otvorenosti i razumevanju dobrovoljaca za potrebe ostalih meštana Dobanovaca, Vatrogasni dom je postao i svojevrstan društveno-kulturni centar, ustupajući svoje prostorije za održavanje književnih večeri, seminara, predavanja, zborova, manifestacija i drugih događanja i radeći na obezbeđivanju istih.

Vatrogasni dom u Dobanovcima, ne samo da je ustanova od javnog značaja, već je i osnovna potreba svih meštana Dobanovaca, a obzirom da poslednjih godina Dobanovci predstavljaju industrijsku zonu u ekspanziji, blizina ovakve jedne ustanove od suštinskog je značaja za privredna društva koja posluju na ovim prostorima, a čiji objekti su po procenama stručnjaka, najugroženiji.

Udruženje vatrogasaca je dobrovoljno, te grupa ovih humanih ljudi sa skromnim sredstvima, a za opšte dobro, sopstvenim snagama se bori za očuvanje okoline i podizanje svesti o potebi za protivpožarnom zaštitom. Dobrovoljci uspešno čuvaju Dobanovce već 75 godina, a postojeća kriza ozbiljno ugrožava i dovodi u pitanje finansijski opstank ovog društva, stoga je neophodno da privreda i meštani ovog naselja, što pre preduzmu mere za očuvanje ovakvog jednog udruženja, od javnog značaja.