Stanovništvo u Dobanovcima

Na osnovu procenjenog broja stanovnika za 2011. godinu uočeno je da je trend povećanja broja stanovnika u opštini Surčin danas bliskiji trendu iz osamdesetih nego iz devedesetih godina prošlog veka (u periodu 1991-2002. godina broj stanovnika se povećavao za 385 stanovnika godišnje, a u periodu 2002-2005. za 155). Razlog tome je smanjenje mehaničkog priliva, ali i tranziciona privreda koja sa sobom povlači niz neizvesnosti zbog kojih je teže planirati porodicu ili promenu mesta življenja. Pored naselja Boljevci koje je i u prethodnom periodu imalo negativan trend rasta broja stanovnika, ovakav trend je u periodu 2002-2005. godina zahvatio i naselja Dobanovci i Progar. Projekcije stanovništva za horizont 2011. godina oslanjaju se s toga na hipoteze da će naselje Dobanovci nastaviti da “gubi” stanovništvo usled sve lošijeg stanja životne sredine koje će se intenzivirati daljim razvojem privrednih aktivnosti i saobraćaja;

 

Grafik kretanja stanovništva u 20. veku

demografija-grafik

Posmatrajući zvaničnu statistiku, počev od sredine prošlog veka, do popisa 2011 primetan je konstantan porast u broju stanovnika. 

1948.  –  3 840 lica
1953.  –  3 519 lica
1961.  –  5 005 lica
1971.  –  6 717 lica
1981.  –  7 592 lica
1991.  –  7 711 lica
2002.  –  8 128 lica  i  2 353 domaćinstva
2011.  –  7 928 lica  i  2 389 domaćinstava

 

Dobanovci su velikim delom naseljeni Srbima (92,56%). Značajniji deo populacije čine Slovaci (2,85%) dok je ostatak manji broj Hrvata, Crnogoraca, Roma, Makedonaca i nekoliko porodica Ukrajinaca, Goranaca, Slovenaca. Albanaca, Mađara, Rusina i Rusa. 

Stanovništvo je opredeljeno za rad u poljoprivredi, ali u novije vreme počinju da niču industrijski objekti, naročito u blizini auto puta i Aerodroma, te se stanovništvo sve više opredeljuje za trgovinu i industriju.

Leave a Reply