Politika privatnosti

Portal Dobanovci.com čuva privatnost svih posetilaca internet sajta www.dobanovci.com (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od vas
U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite.
Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija
Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu te i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.
U slučaju kada od vas zatražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija
Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši administratori, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.
Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici
Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi
Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Odricanje od odgovornosti
Uzevši u obzir da Internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet sajta za sakupljanje i obradu ličnih informacija obavezno uključuje prenos podataka u druge države. Stoga, činom pristupa ovom internet sajtu i putem elektronske komunikacije sa nama, vi prihvatate i slažete se ovakvim načinom obrađivanja ličnih informacija.
Iako Dobanovci.com primenjuje razumne mere za pružanje zaštite protiv virusa i ostalih štetnih elemenata, priroda Interneta je takva da nije moguće obezbediti da vaš pristup internet sajtu bude bez prekida ili grešaka, niti da su ovaj internet sajt, njegovi serveri ili e-mailovi koje možemo poslati oslobođeni virusa ili drugih štetnih elemenata.

Kontakt
Ukoliko imate nekih komentara, pitanja ili zahteva u vezi sa našom upotrebom vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, molimo vas da stupite u kontakt sa nama uz pomoć detalja o kontaktu koji se nalaze na našoj internet stranici. Vaša pitanja i predloge o našoj Politici privatnosti smatramo dobrodošlim.

Izmene Politike privatnosti
Molimo vas da periodično proveravate sadržaj ove Politike privatnosti kako biste bili obavešteni o promenama. S obzirom na to da zadržavamo pravo da menjamo ili dopunjujemo ovu Politiku privatnosti, o svim značajnim promenama pružićemo vam obaveštenje na ovom internet sajtu i to najmanje 30 dana od dana nastanka promene, a ukoliko je to moguće i putem e-maila.

Leave a Reply