SKPD Šafarik

safarik grbPrevashodni zadatak Društva je negovanje tradicije i kulture kako Slovačkog tako i ostalih naroda sa ovih prostora. 

Šafarik se danas sastoji od:

  • folklorne sekcije (mlađe i starije) 
  • hora i solo pevača
  • orkestra i solo muzičara 
  • dramske sekcije dvojezični
  • MOMS-a
  • sportske sekcije (mali fudbal, stoni tenis, šah)
  • etno žena
  • foto i likovne sekcije.

Društvo je amatersko, registrovano, legalno, ima rukovodstvo, radi po Statutu i član je više kulturnih i prosvetnih organizacija, ima oko 120 članova. Zvaničnu prezentaciju društva Šafarik možete naći ovde