Slovački dom: satnica dešavanja u Slovačkom domu za petak 19. April

  • 17.45 – 18.45 fitnes
  • 19.00 – 20.00 folklor / najmladja grupa
  • 20.00 – 21.00 folklor / srednja grupa
  • 21.00 – 22.00 folklor / starija grupa i pevaci
Uprava SKPD Šafarik i Slovačkog doma