Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili portal Dobanovci.com. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže sledeím uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem ovog internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ispod navedene uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja
Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Dobanovci.com ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.
Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Dobanovci.com će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Upotreba sajta
Možete preuzeti Sadržaj, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju (uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu) koja se nalaze u Sadržaju.
Ne smete distribuirati, modifikovati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj bez prethodnog pisanog odobrenja sajta Dobanovci.com.
Dobanovci.com zadržavaju pravo da vam zabrane pristup internet sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Ograničenje odgovornosti
Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Dobanovci.com se ne obavezuju na redovno ažuriranje informacija koje su sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Dobanovci.com ne garantuju da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.
Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti
Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Sajt Dobanovci.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.
Linkovi sa internet sajtovima trećih lica
Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Dobanovci.com. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Dobanovci.com ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova, niti kontroliše sadržaj i/ili proizvode i/ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Dobanovci.com.

Softver dostupan na ovom internet sajtu
Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Softver), pripadaju Dobanovci.com. Vaša upotreba Softvera podleže uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver.
Sajt Dobanovci.com ne prihvata odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati niti koristiti Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Kada preuzimate Softver sa ovog internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja
Dobanovci.com može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

Leave a Reply