Mesna kancelarija

Odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti opštine odnosno grada, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava.
Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti opštinske uprave, odnosno gradskih uprava, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad opštinske uprave u mesnim zajednicama – MESNE KANCELARIJE

 

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na:

  • lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.), 
  • vodjenje biračkih spiskova
  • overu rukopisa, prepisa i potpisa 
  • izdavanje uverenja o činjenicima kada je to određeno zakonom
  • vršenje poslova prijemne kancelarije za opštinske organe uprave
  • vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana
  • čuvanja nađenih stvari do predaje ekonomatu ili drugom nadležnom organu
  • vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicima mesnog samodoprinosa i slično)
  • pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos
  • pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama.