2. October 2022

Mesna kancelarija

Odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti opštine …

Lokalna samouprava

Oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave su:

  1. GRAĐANSKA INICIJATIVA
  2. ZBOR GRAĐANA
  3. REFERENDUM

Oblici neposredne samouprave bliže se uređuju zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.