Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitog i namenskog korišćenja i raspolaganja sredstvima mesne zajednice

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana koje biraju i opozivaju na utvrđen način.  

Postupak opoziva saveta mesne zajednice utvrđuje se odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuje rad mesnih zajednica i statutom mesne zajednice, postupak je uvek istovetan postupku izbora saveta mesne zajednice

Članovi nadzornog odbora biraju se na period od 4 godine

Nadzorni odbor je ovlašćen da traži, a organi mesne zajednice su dužni da omoguće uvid odboru u sva finansijska i druga dokumenta

Nadzorni odbor je dužan da o svojim nalazima i mišljenjima podnosi izveštaje zboru gradana – najmanje jednom godišnje Ako savet ne omoguci nadzornom odboru uvid u dokumenta, u smislu prvog stava ovog člana, nadzorni odbor može pokrenuti postupak opoziva saveta mesne zajedniceLokalna samouprava