Najbolji traktor na svetu

 

Informacije:

– Jedan vozač je vozio traktor 24 sata

– 24 brazde je plug

– Pogon na sve 4 gusenice, snaga 565 ks

– Postignu novi rekord od 321 hektara za 24 sata

– Ukupno je potrošeno 2722 litre goriva ili 8.5 litara po hektaru!

– Prosečna izorana površina/sat je 13.375 hektara

– Vreme po hektaru je 4.4 minute