27. June 2022

Vic 1.6.2012

Jedna žena sedi u avionu pored sveštenika.– “Oče”, reče ona, “mogu li vas zamoliti za uslugu?”• “Rado, ako ću biti u mogućnosti, kćeri moja.”– “Znate, …