Vic 1.6.2012

Jedna žena sedi u avionu pored sveštenika.
– “Oče”, reče ona, “mogu li vas zamoliti za uslugu?”
• “Rado, ako ću biti u mogućnosti, kćeri moja.”
– “Znate, kupila sam jedan jako skup i posebno dobar aparat za depilaciju, ali on je još nov i
sad se … bojim da ću na carini morati mnogo platiti. Biste li ga mogli sakriti ispod svoje odore?”
• “Mogao bih, kćeri, ali problem je: ja ne mogu lagati. Nego, dajte mi taj aparat, nešto ću već smisliti.”
– Žena je pomislila: “Nekako će se već srediti”, i dala mu je aparat.
Na aerodromu upita carinik sveštenika da li ima nešto za prijaviti?
• “Od glave do struka nemam ništa za carinjenje, sine moj!” samouvereno reče sveštenik..
Pomalo zbunjen carinik upita: “A od struka nadole?”
• “Tu dole”, reče pop, “imam jedan aparat za žene, koji još nikada nije upotrebljen.”
Carinik se glasno nasmeja i viknu: “Sledeći molim…”