Osnovna škola “Stevan Sremac”

Kao veće naselje Dobanovci su 1775/1776. godine dobili četno-trivijalnu školu nemačkim nastavnim jezikom ali su školu pohađala isključivo srpska deca i nastava se održavala na srpskom jeziku. Dužnost školskih upravnika i nadzoratelja su vršili oficiri ili podoficiri. 1802. godine, škola je imala 30 đaka. U to vreme učitelj je bio Lazar Bojić pop Vasililijev sin. 1830. godine postojeća škola je adaptirana. Škola je tada imala veliku učionicu, mali učiteljski stan i bila je za svoje vreme jedna od boljih školskih zgrada i jedna od najstarijih u ovom delu Srema. 1868. godine, ostala je bez učitelja pa je u Somborskom školskom listu za njega raspisan konkurs. Iz te objave saznajemo da se učiteljska plata sastojala od 160 forinti u gotovu, 500 oka žita, 500 oka kukuruza u klipu – 6 forinti pisarine, 6 hvati ogrevnog drveta, kao i besplatnog školskog stana. Za učitelja je primljen Petar Mutavdžić. Broj đaka se u školi kretao oko 70 – 1840/1841. godine, do 134 – 1871/1872. godine.

Od 1871. godine škola, koja je bila u Granici pod isključivom jurisdikcijom četa i pukova, a od crkve zavisila u pogledu finansiranja, na osnovu propisa postaje državna, komunalna, četvororazredna. Novi nastavni program za graničarska učilišta čine sledeći predmeti: veronauka sa moralnim poukama, maternji jezik, zemljopis, istorija, poznavanje prirode i prirodnih pojava, računanje, geometrija, pevanje, gimnastika, poljoprivredne nauke za dečake (povrtarstvo i voćarstvo, pčelarstvo) i ručni rad za devojčice (šivenje, pletenje i vezenje) kao i praktične pouke iz povrtarstva (sejanje, plevenje i kopanje).

1825. godine škola je postala četvororazredna, sve do 1918. godine imala je četiri učitelja. Prva učiteljica je postavljena 1880. godine. Bila je to Ana Dević, rodom iz Banata. Školske 1896/1897. godine bili su sledeći učitelji: učitelj i školski upravitelj Danilo Glamočlija, Jelka Đorđević, i Benjamin Kamenar, a 1904/7905. godine Živan Belić, Persida Šešević I Marija Starčević.

1887/1888. godine pristupilo se gradnji nove školske zgrade na placu na kome se nalaze i današnji školski objekti. Iz raspoloživih podataka vidno je da su u periodu između prvog i drugog svetskog rata direktori škole bili Stevan Leopšanović i Branko Noženić, a u toku drugog svetskog rata Jelica Hutalaraević.

Po završetku drugog svetskog rata škola je jedno vreme radila kao niža gimnazija a kasnije kao osmoletka. Direktori škole u periodu od 1945. do 1960. godine bili su: Slavko Dakić, Milan Jovičić, Kosta Martinović i Nikola B. Nikolić. Rad škole se odvijao u skučenom prostoru zgrade izgrađene 1890. godine, nedovoljnom za broj učenika koji se već kretao od 900-1300.

Školske 1964/1965. godine, izgrađena je nova školska zgrada sa devet učionica. U to vreme direktor je škole je bio Milutin Velimirović.

Početkom osamdesetih godina sagrađena je zgrada školske trpezarije moderno opremljena. Ne dugo posle toga kolektiv škole, na čelu sa direktorom Zoćević Miomirom, suočio se sa problemom nedostatka radnog prostora. Školska zgrada iz 1890. godine morala je da bude srušena jer je usled dotrajalosti materijala postala opasna za rad. Zahvaljujući dobroj organizaciji rada i entuzijazmu, škola je uspešno radila i u navedenim uslovima. Odmah su počele pripreme za podizanje nove školske zgrade. 1988. godine, zahvaljujući angažovanju školskih organa. a posebno zalaganju i trudu tadašnjeg direktora Šojić Petra, pripreme su finalizovane i počela je izgradnja objekta škole sa deset učionica.

Početkom devedesetih godina, objekat nove školske zgrade, povezan pasarelom sa objektom izgrađenim 1964. godine, je završen. U objektu se nalazi i nova kotlarnica, dovoljnog kapaciteta da zagreva sve prostorije izgrađenog projekta. Pre 1999. godine, započeto je uređenje sportskih terena za fudbal, košarku i odbojku. Kolektiv škole pod vođstvom direktora Deheljan Ranka imao je u toj akciji veliku podršku društvene sredine. Akcija je, kao i akcije ozelenjavanja prostora školskog dvorišta nastavljena i finalizovana 2000. godine. U skromnim materijalnim uslovima, poboljšanim opremanjem kabineta za informatiku, uređenjem i obogaćenjem biblioteke, nabavkom didaktičkih sredstava i zalaganjem zaposlenih, kolektiv škole postiže zapažene rezultate u raznim takmičenjima, tako da je na opštem takmičenju škola Zemuna iz oblasti nauke i tehnike školske 2002/2003. godine, u takmičenju sa 21 školom postigla zavidne rezultate, osvojivšiu deveto mesto. 

U školskoj 2003/2004. godini u školi je upisano 800 učenika, raspoređenih u 300 odeljenja. Pedagoški rukovodilac do danas, odnosno direktor škole je Venera Ristić.

Školske 2012/2013 godine upisano je oko 650 učenika. U školi ima 24 odeljenja koja rade u smenama mlađih i starijih razreda. Veći deo prostranog dvorišta i fudbalski teren sada je zamenila građevina koja treba da omogući učenicima korišćenje fiskulturne sale. Nažalost, radovi su stali i niko ne može znati kada će biti nastavljeni. Nadamo se da će, i pored objektivnih problema, učenici škole što pre dobiti Primerenu fiskulturnu salu, novu fasadu, opremljene specijalizovane i nove letnje učionice kao i da će stari nameštaj biti zamenjen novim, kako je i planirano. Uvereni smo da će realizacija planova uspeti, imajući u vidu neophodne potrebe za rad i funkcionisanje ove značajne prosvetne institucije.