2. October 2022

Osnovna škola “Stevan Sremac”

skolaMalo je sela u Srbiji u kojima škola postoji duže od 250 godina. Škola u Dobanovcima, ove 2012. godine obeležava 277 godina od osnivanja. Iz činjenice da se u popisu 1546. godine pominje pop Ostoja, može se zaključiti da su Dobanovci tada već imali svoju pravoslavnu bogomolju. Nova crkva posvećena Svetom Nikoli bila je sagrađena 1732. godine. Crkva je imala bogoslužbene knjige i hramovni inventar i uopšte crkvenu administraciju, što je dokaz da se u selu u to vreme negovala pismenost, da je postojala i potreba i mogućnost za otvaranje seoske škole za vreme mitropolita Vićentija Jovanovića, tim pre što je crkva imala i knjige koje su mogle da posluže kao udžbenici, dok su sveštenici mogli biti i učitelji.

Najverovatnijom godinom osnivanja škole, pri crkvi, smatra se 1735. godina. Prvi stvaran podatak o školi, čija je zgrada sagrađena u prostoru crkvenog dvorišta datira iz 1753. godine kad je u selu zabeleženo 19 učenika, a čiji je magister bio Jevrem Bogdanović. 1760. godine u selu je osnovana nova škola, što znači izgrađena školska zgrada. Kako su Dobanovci oko 1770. godine bili graničarsko selo, škola je u potpunosti bila veroispovedna i o njoj je brinula isključivo crkva.