Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobanovci

ygrada vatrogasnog domaDobrovoljno Vatrogasno Društvo DOBANOVCI
Maršala Tita 20, 11272 Dobanovci
Telefon: 011 8465 227


Dobrovoljno Vatrogasno Društvo DOBANOVCI je registrovano u Agenciji za privredne registre kao samostalno i dobrovoljno udruženje građana, osnovano sa ciljem da pruži stručnu i humanitarnu pomoć u oblasti zaštite od požara. Sedište društva je u ulici Maršala Tita broj 20 u Dobanovcima na čijoj teritoriji, ali i šire, društvo sprovodi svoje aktivnosti.

Društvo je osnovano, još davne 1937. godine. Osnovali su ga ugledni i bogati meštani Dobanovaca, kako bi u sezoni vršidbe, zaštitili svoju imovinu i letinu od nesavesnog i nekontrolisanog paljenja. U to vreme, postojala je vatrogasna pumpa koju su vukli zaprežni konji. Na poziv mesne kancelarije, svoje konje su dovodili seljaci koji su ujedno i svojim radom učestvovali u gašenju požara. Prvi predsednik društva bio je krojač Sava Stanić koji je rukovodio društvom iz kuće koja i danas postoji u ulici Maršala Tita.

Osnovna škola “Stevan Sremac”

skolaMalo je sela u Srbiji u kojima škola postoji duže od 250 godina. Škola u Dobanovcima, ove 2012. godine obeležava 277 godina od osnivanja. Iz činjenice da se u popisu 1546. godine pominje pop Ostoja, može se zaključiti da su Dobanovci tada već imali svoju pravoslavnu bogomolju. Nova crkva posvećena Svetom Nikoli bila je sagrađena 1732. godine. Crkva je imala bogoslužbene knjige i hramovni inventar i uopšte crkvenu administraciju, što je dokaz da se u selu u to vreme negovala pismenost, da je postojala i potreba i mogućnost za otvaranje seoske škole za vreme mitropolita Vićentija Jovanovića, tim pre što je crkva imala i knjige koje su mogle da posluže kao udžbenici, dok su sveštenici mogli biti i učitelji.

Najverovatnijom godinom osnivanja škole, pri crkvi, smatra se 1735. godina. Prvi stvaran podatak o školi, čija je zgrada sagrađena u prostoru crkvenog dvorišta datira iz 1753. godine kad je u selu zabeleženo 19 učenika, a čiji je magister bio Jevrem Bogdanović. 1760. godine u selu je osnovana nova škola, što znači izgrađena školska zgrada. Kako su Dobanovci oko 1770. godine bili graničarsko selo, škola je u potpunosti bila veroispovedna i o njoj je brinula isključivo crkva.

Mesni odbor Crvenog krsta

crveni krstCrveni krst Surčin
Kosovska 2, 11271 Surčin

Tel. 011/8442-781


Crveni krst Surčin je osnovan 2006. godine, a registrovan u MUP-u 09. 01. 2007. godine. Kancelarija Crvenog krsta Surčin se nalazila u Dobanovcima, a septembra 2008. godine Crveni krst Surčin dobija kancelariju pri opštini Surčin, u Kosovskoj 2 u Surčinu.

Crveni krst Surčina brine o sedam sela koja sačinjavaju opštinu Surčin, u svakom selu smo formirali naš odbor kako bi mogli lakše i efikasnije da delujemo tamo gde je pomoć potrebna.